TELEFONY ALARMOWE

 997 TELEFONY ALARMOWE          998 TELEFONY ALARMOWE          999 TELEFONY ALARMOWE

 tel 112 TELEFONY ALARMOWE www.112.pl e-mail: 112@112.pl

Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej ul. B. Joselewicza 4; 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. alarmowy 997, 112 tel. dyżurny 14 644-22-22, tel. centrala 14 644-23-33, fax. 14 644-22-24 tel. zaufania 14 642-43-34 e-mail: komendant@dabrowa-tarnowska.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Żabieńska 20; 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. alarmowy 998, 112 tel. dyżurny 14 642-61-10, fax. 14 642-23-31 e-mail: kppspdabrowa@straz.krakow.pl

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Szpitalna 1; 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. centrala 14-642-28-31, tel. sekretariat 14-642-27-50, fax. 14 642-27-14 Pogotowie Ratunkowe tel. 999, 112 e-mail: sekretariat@zozdt.pl

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej Rynek 34; 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. 14 642-27-75 fax. 14 642-27-47 e-mail: gczk@onet.pl

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Żabieńska 20; 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. 14 642-61-10, fax. 14 642-23-31 e-mail: pczk@powiatdabrowski.pl

Powiat. Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Piłsudskiego 14; 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel.: 14 642-23-96, fax.14 642-25-71 nr telefonu alarmowego: 603 767 937 dabrowatarnowska@wsse.krakow.pl psse.dabrowatarnowska@pis.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Oddział w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Tadeusza Kościuszki 14; 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. 14 642-28-86 fax 14 642-43-75 e-mail: o-dabrowa-tarn@piorin.gov.pl

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Zazamcze 53; 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. 14 642 28 50, fax: 14 642 23-97 pogotowie awaryjne: tel. 667 887 270 e-mail: rpwik_dt@poczta.okay.pl

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Tarnowie - Rejon Dystrybucji Dąbrowa Tarnowska ul. Oleśnicka 32a; 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel.14 642 23 24, fax 14 631 45 25 Pogotowie energetyczne tel. 991 e-mail: dabrowatarnowska@tauron-dystrybucja.pl

Punkt Obsługi Klienta - Tarnów ul. Studniarskiego 2; 33-100 Tarnów tel: 32 606 0 606 e-mail: kontakt.tarnow@tauron-pe.pl

KSG Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Tarnowie Rejon Dystrybucji Gazu Dąbrowa Tarnowska ul. Chmielowskiego 14; 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel./fax. 14 642-24-56 Pogotowie gazowe tel. 992 e-mail: rdg.dabrowa@tarnow.ksg.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej Sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Sucharskiego 14; 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. 14 642-27-64 e-mail: mpecdt@op.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Jagiellońska 50; 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel./fax. 14 642-43-15 e-mail: dabrowatarn.piw@wetgiw.gov.pl

 Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska ul. Szarwarska 1; 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. 14 642-21-01, fax: 14 642-42-33 e-mail: dabrowatar@krakow.lasy.gov.pl