Gmina Dąbrowa Tarnowska uzyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na „Budowę hali sportowej wraz z zapleczem i łącznikiem do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Szarwarku”. Dofinansowanie pochodzi z programu „Olimpia”, przewidującego dofinansowanie budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. W ramach opracowanego przez naszą gminę Programu Funkcjonalno – Użytkowego planowana jest budowa hali sportowej o zadaszeniu metalowym (łukowym) o konstrukcji samonośnej. Założone wymiary placu gry to 24 x 12 metrów. Hali sportowej będzie towarzyszyć zaplecze sanitarno-szatniowe o powierzchni około 60 m2 oraz łącznik z budynkiem Szkoły Podstawowej. Obiekt będzie wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje (elektryczna, wentylacja, klimatyzacja, woda, kanalizacja, monitoring, oświetlenie) wraz z przyłączami. Nawierzchnia sportowa hali (zgodnie z warunkami programu) będzie wykonana z poliuretanu. Obiekt zostanie wyposażony w podstawowe urządzenia sportowe służące do gier zespołowych oraz w scenę z wykładziną ochroną. Na potrzeby funkcjonowania, wraz z halą zostanie wybudowana instalacja fotowoltaiczna o mocy pokrywającej zapotrzebowanie hali oraz instalacja C.O. ze źródłem energii wykorzystującym energię odnawialną. Celem realizowanego programu jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma on za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom. Jednocześnie program umożliwia sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób z pozostałych grup społecznych. Łączny koszt budowy hali sportowej wraz nawierzchnią poliuretanową wyniesie przeszło 3,2 mln złotych, z czego blisko 1,8 mln złotych pochodzić będzie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Planowany termin realizacji zadania to grudzień 2024 roku. IMG 5948 Zakończono prace koncepcyjne budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Szarwarku